Врх стране

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
„Читај, пиши вазда, да душу би спасао, дела се предака сећај, да би духом растао“.

ОШ Милан Вучићевић Зверац

Братљево

У холу наше школе организована је изложба поводом предстојећих празника.

Изложени су различити новогодишњи украси и декоративни елементи које су радили ученици заједно са својим наставницима и стручним сарадницима. Ученици су украсили јелку накитима које су сами израдили. Такође, изложена је јелка од шперплоче која је украшена порукама на страним језицима које су ученици израдили заједно са наставницима руског и енглеског језика. Млађи ученици су направили украсне кутије које су ставили под јелку, а на часовима ликовне културе старији ученици су израдили новогодишње честитке. Изложба је само једна од активности школе које су усмерене на развој међупредметних компетенција, као што су предузетништво, естетичка компетенција, сарадња и комуникација. Међупредметне компетенциjе неопходне су свим ученицима за лично остварење и развоj, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. Зато ће школа, пре свега Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва, наставити да ради на промоцији образовања за развој различитих вештина и способности које су неопходне за живот у савременом свету.

Copyright © 2020 ОШ Милан Вучићевић Зверац Rights Reserved.