Према плану рада Тима за развој међупредметних компетнција и предузетништва у уторак, 23. априла 2019. године Основна школа „Милан Вучићевић - Зверац“ организовала је изложбу поводом предстојећег празника, Васкрса.

Најпре је организована радионица у којој су учествовали ученици млађих и старијих разреда. Циљ ове радионице, као и свих претходних активности је да покрене ученике на размишљање, да развије код њих креативност, маштовитост, тимски рад и да допринесе развоју предузетничких способности.

Радионици су присуствовали и сви наставници. Ученици су били подељени у две групе, прву групу су чинили ученици од првог до четвртог разреда, а другу групу ученици од петог до осмог разреда. Они су бојили и украшавали јаја од дрвета и стиропора уз помоћ разних материјала. Након израде ускршњих честитки и декоративног материјала приступљено је украшавању простора у школи. Сви радови изложени су у холу школе. Ученици су се радовали што су имали прилику да се креативно изразе и друже.Овом приликом ученици су имали прилику да развију следеће компетнције: естетичка компетенција, комуникација, предузимљивост и оријентација ка предузетништву и сарадња.